Etusivu

Kampusareena Tampereen teknillisellä yliopistolla tarjoaa tiloja yrityksille ja yliopistolle sekä palveluita kaikelle kansalle. Ympäristö tukee yhteisöllisyyttä, oppimista ja liiketoimintaa. Liiketoiminnan tukipalvelut ovat heti käsillä, samoin huippulaboratoriot ja kansainväliset tutkimusryhmät. Tilat ja palvelut on viritetty tukemaan sujuvaa ja tuloksellista yhteistyötä.

Kampusareenasta löydät monia palveluita, kuten ravintolat Bistro Ionin, Reaktorin ja Café Atomin useiden yritysten toimipisteitä. Lisätietoa Kampusareenasta löydät Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikoulun omilta verkkosivuilta: Tuni.fi

Kampusareena on ainutlaatuinen kokonaisuus

Kampusareena edustaa täysin uudenlaista arkkitehtuuria Suomessa. Kampusareenan arkkitehtuuri kansainvälisestikin vetovoimaista. Sisäarkkitehtuuri on toteutettu avoimen rakentamisen periaatteella. Myös rakennuksen energiatehokkuuteen on panostettu merkittävästi ja energiatekniikassa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Luonnollisesti osa energian tarpeesta katetaan aurinkosähköllä.

Kampusareena on kooltaan 15000 bruttoneliömetriä ja sinne sijoittuu noin 500 vakituista käyttäjää. Kampusareenana rakennustyöt alkoivat vuonna 2013 ja se valmistui vuoden 2015 kesäksi. Kampusareenan avajaiset pidettiin 9.9.2015.

Palvelut yrityksille

Tampereen korkeakouluyhteisö tarjoaa yrityksille todella monipuolisia kehittämismahdollisuuksia. Tampereen korkeakouluyhteisö auttaa yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita ratkomaan pieniä kuin suuriakin ongelmia. He toteuttavat myös tutkimus- ja kehittämishankkeita yritysten, kolmannen sektorin ja muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tampereen yliopisto tarjoaa yrityksille myös tilaustutkimusta, joka on yrityksen omiin tarpeisiin räätälöity tutkimusyhteistyön muoto. Tilaustutkimuksissa yritys voi hakea tukea Business Finlandilta tai EU:lta, mutta tilaustutkimuksen lainat tai luotot kokonaisuudessaan on kuitenkin yrityksen vastuulla. Tilaustutkimuksen lisäksi Tampereen yliopisto tarjoaa myös yhteisrahoitteisia tutkimushankkeita, jotka sopivat yrityksille jotka haluavat päästä pienellä osuudella mukaan suuriin kokonaisuuksiin ja tulevaisuuteen suuntaaviin hankkeisiin.

Tampereen yliopistossa yhdistyvät teknologia, terveys ja tutkimus

Tampereen yliopisto, osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, on yksi Suomen monitieteisimmistä yliopistoista, jossa lähes kaikki kansainvälisesti tunnustetut opintoalat ovat edustettuina. Yliopistossa yhdistyvät teknologian, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus sekä koulutus. Yhteisössä opiskelee vuosittain yli 30,000 opiskelijaa, ja se on maamme kansainvälisin ja monimuotoisin yliopistoyhteisö​.

Tampereen yliopisto tarjoaa laajan valikoiman inspiroivia tutkinto-ohjelmia sekä mahdollisuuden opiskella avoimia yliopisto-opintoja, tutustuen eri aineisiin ja löytäen oman alansa. Yliopisto kannustaa myös lahjoituksiin tutkimuksen ja koulutuksen hyväksi, mikä on kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeää. Lahjoittamalla yliopistolle voi olla mukana luomassa tieteellisiä läpimurtoja ja uutta osaamista​. 

Tampereen yliopistolla on aktiivinen alumnitoiminta, ja se tarjoaa entisille opiskelijoilleen ja työntekijöilleen mahdollisuuden kuulua inspiroivaan huippuosaajien verkostoon. Lisäksi yliopisto on vahva kumppani ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille sekä on mukana kansainvälisissä yliopistoverkostoissa, kuten innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen muodostamassa ECIU-yliopistossa​.

Yliopisto opintojen ajaksi opiskelija voi saada opintotukea, asumistukea sekä opintolainaa

Kun aloitat opiskelun yliopistossa, voit hakea Kela.fi:stä tukia taloudellisen tilanteesi tueksi. Opintorahan tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana, ja sitä voidaan täydentää asumistuella, joka on tarkoitettu asumiskustannuksiisi. Lisäksi Valtion takaama opintolaina tarjoaa lisärahoitusta opiskelun ajaksi, ja sen takaisinmaksu alkaa vasta opintojen päätyttyä​. Opintolainaa voi hakea omasta pankista. Jos opiskelu aikana tarvitset muuta lainaa, kannattaa harkita tarkasti eri vaihtoehtoja ja hakea lainaa vain sen verran kuin tarvitsee. Useat pankit ja rahoituslaitokset voivat myöntää lainaa opiskelijalle, mutta tällöin hakijalla tulee olla säännöllisiä tuloja eikä hänellä saa olla tiedoissaan maksuhäiriömerkintöjä. 

Opintotuen saamisen perusedellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Opintotukea voivat saada niin Suomen kansalaiset kuin tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset, jotka suorittavat opintoja Suomessa​. 

Opintotuen määrä riippuu opiskelupaikkakunnastasi, asumismuodostasi sekä mahdollisesti myös siitä, onko sinulla lapsia. Jos olet korkeakouluopiskelija, sinulla on mahdollisuus saada myös ateriatukea, joka on tarkoitettu edullisempien opiskelija-aterioiden ostamiseen tietyistä ravintoloista​.

Opintotukea haetaan Kelan asiointipalvelussa, johon kirjaudutaan nettipankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. On tärkeää hakea opintotukea heti, kun olet saanut ilmoituksen opiskelupaikan saamisesta, jotta tuki voidaan myöntää mahdollisimman pian.

Miksi hakea yliopistoon opiskelemaan?

Yliopistoon opiskelemaan hakeutumiselle on monia syitä, jotka voivat vaihdella henkilökohtaisista ammatillisiin. Tässä muutama keskeinen syy, miksi yliopisto-opinnot voivat olla kannattava investointi tulevaisuuteesi:

  1. Ammatillinen kehitys: Yliopisto-opinnot tarjoavat syvällistä tietämystä valitsemallasi alalla, mikä voi avata ovia erikoistuneisiin ammatteihin ja korkeampiin palkkaluokkiin. Korkeakoulututkinto voi olla vaatimus monille urapoluille.

  2. Henkilökohtainen kasvu: Opiskelu yliopistossa tarjoaa tilaisuuden henkilökohtaiseen kehitykseen. Kohtaamiset erilaisten ihmisten ja ideoiden kanssa laajentavat maailmankuvaasi ja kehittävät kriittisen ajattelun taitojasi.

  3. Tutkimusmahdollisuudet: Yliopistot ovat tiedon ja innovaation kehtoja, joissa voit osallistua tutkimusprojekteihin, jotka voivat vaikuttaa tieteeseen, teknologiaan ja yhteiskuntaan laajemminkin.

  4. Verkostoituminen: Yliopisto-opinnot tarjoavat erinomaisen tilaisuuden verkostoitua sekä opiskelutovereiden että alasi ammattilaisten kanssa. Nämä verkostot voivat olla arvokkaita tulevaisuuden uramahdollisuuksien kannalta.

  5. Monipuoliset opiskeluvaihtoehdot: Yliopistoissa on tarjolla laaja valikoima kursseja ja ohjelmia, jotka mahdollistavat räätälöidyn opintopolun suunnittelun omien kiinnostuksen kohteiden ja uratavoitteiden mukaisesti.

  6. Globaalit mahdollisuudet: Monet yliopistot tarjoavat vaihto-ohjelmia ja kansainvälisiä harjoittelupaikkoja, jotka tarjoavat arvokasta kansainvälistä kokemusta ja edistävät kulttuurienvälistä ymmärrystä.

  7. Elämänlaatu: Korkeakoulututkinnon suorittaneilla on usein paremmat mahdollisuudet saada työ, joka tarjoaa sekä henkistä että taloudellista tyydytystä. Tutkimukset osoittavat, että korkeamman koulutustason saavuttaneet ihmiset raportoivat usein korkeammasta elämänlaadusta.

  8. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Yliopisto-opinnot voivat valmistaa sinut rooleihin, joissa voit vaikuttaa yhteiskunnallisiin muutoksiin ja edistää kestävää kehitystä.

Yliopisto-opinnot ovat merkittävä ajan ja resurssien investointi, mutta niiden tuomat hyödyt voivat olla elämää muuttavia niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisestikin. Tärkeintä on valita ala, joka innostaa sinua ja tarjoaa polun kohti haluamaasi tulevaisuutta.

Kuka voi hakea yliopistoon opiskelemaan?

Yliopistoon hakeutumisen kriteerit voivat vaihdella maittain ja yliopistoittain, mutta useita perusvaatimuksia on yleisesti tunnustettu. Tässä on joitakin keskeisiä seikkoja, jotka määrittävät, kuka voi hakea yliopistoon:

Koulutustausta: Useimmissa tapauksissa hakijalla on oltava suoritettuna toisen asteen tutkinto, kuten lukion päättötodistus tai vastaava, joka osoittaa valmiuden korkeakoulutasoiseen opiskeluun.

Pääsykokeet ja arvosanat: Monet yliopistot vaativat pääsykokeiden suorittamista tai tiettyjen arvosanojen saavuttamista toisen asteen opintosuorituksissa. Jotkut yliopistot arvioivat myös hakijoiden aiemmat akateemiset suoritukset ja kokonaisvaltaisen profiilin.

Kielitaito: Erityisesti kansainvälisille opiskelijoille saattaa olla vaatimuksena tietyn tason kielitaito opetuskielenä toimivassa kielessä. 

Ikärajoitukset: Yleensä yliopistoihin ei ole asetettu yläikärajaa hakijoille, mutta jotkut ohjelmat tai apurahat voivat olla suunnattu tietylle ikäryhmälle.

Erityisehdot: Joillakin aloilla, kuten taiteessa tai urheilussa, hakijoiden on saatettava läpäistä erityisiä soveltuvuuskokeita tai esittää portfoliossaan näytteitä aiemmasta työstään.

Kansalaisuus ja oleskelulupa: Kansainväliset opiskelijat tarvitsevat usein opiskelijaviisumin tai oleskeluluvan voidakseen aloittaa opintonsa toisessa maassa. Kansalaisuus voi myös vaikuttaa opiskelumaksuihin ja apurahamahdollisuuksiin.

Motivaatiokirjeet ja suositukset: Monet yliopistot vaativat hakemuksen yhteydessä motivaatiokirjeen tai suosituskirjeitä, jotka tukevat hakijan akateemisia ja henkilökohtaisia tavoitteita.

Vaikka nämä ovat yleisiä periaatteita, on tärkeää tutustua kohdeyliopiston tarkkoihin pääsyvaatimuksiin, sillä ne voivat vaihdella suuresti. On myös suositeltavaa aloittaa valmistautuminen hakuun hyvissä ajoin ennen hakukauden alkua, jotta kaikki vaaditut dokumentit ja valmistelut ehtii suorittaa huolellisesti.

Mitä Suomessa maksaa yliopistossa opiskelu?

Suomessa yliopisto-opiskelu on pääsääntöisesti maksutonta EU/ETA-alueen kansalaisille. Tämä kattaa sekä alemmat (kandidaatin) että ylemmät (maisterin) korkeakoulututkinnot. Suomen yliopistoissa korostetaan laadukasta opetusta ja tutkimusta, ja opiskelijat voivat suunnitella opintojaan itsenäisesti. Suomessa toimii 13 yliopistoa opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa, mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu​ (University Admissions)​.

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilta voidaan periä lukuvuosimaksuja. Vuonna 2017 käyttöön otetut lukukausimaksut koskevat ensisijaisesti näitä opiskelijoita, mutta lukuvuosimaksuista huolimatta ulkomaisten opiskelijoiden määrä on pysynyt korkeana​​. Maksujen suuruus vaihtelee yleensä noin 8 000 ja 18 000 euron välillä vuodessa riippuen opiskelualasta ja yliopistosta. On kuitenkin tärkeää tarkistaa aina kyseessä olevan yliopiston omilta sivuilta ajantasaiset tiedot opintomaksuista ja mahdollisista stipendiohjelmista, jotka voivat kattaa osan tai kaikki lukuvuosimaksut. Lainankilpailutuspalvelu Fiksulaina.fi muistuttaa, että opiskelun aikana opiskelija voi hakea lainaa, mutta tällöin opiskelijan tulee olla varma siitä, että hänellä on maksukykyä lainan takaisinmaksuun. Pääsääntöisesti opiskelijan kannattaa ottaa vakuudettoman lainan sijaan Valtion takaamaa opintolainaa, jos muut avustukset opiskelun aikana eivät ole riittäviä. 

Miten yliopistoon haetaan opiskelijaksi?

Yliopistoon hakeminen Suomessa on prosessi, joka vaatii huolellista valmistautumista ja dokumentointia. Yleisesti ottaen hakijan tulee ensin täyttää peruskelpoisuusvaatimukset, jotka voivat sisältää ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Maisteriopintoihin hakiessa vaaditaan tyypillisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen. Yliopistot voivat myös itsenäisesti arvioida, täyttääkö hakija opintoja varten tarvittavat tiedot ja valmiudet.

Yliopistoon hakeminen tapahtuu yleensä kolmen eri yhteishaun kautta vuoden aikana sekä lisähaun, joka järjestetään tarvittaessa kesällä. Ensimmäinen yhteishaku on alkuvuodesta, toinen keväällä, ja kolmas syksyllä. Jokaisen hakukierroksen aikana hakijat valitaan pääosin ylioppilastutkintotodistuksen perusteella, mutta jäljelle jääneet paikat täytetään valintakokeen tai molempien (todistuksen ja valintakokeen) perusteella​.

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta, jossa voit hakea korkeakoulujen yhteishauissa. Tärkeää on, että hakulomakkeelle merkitsemäsi kohteiden järjestys ja määrä ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa hakuajan päätyttyä. Ensimmäiseksi hakukohteeksi kannattaa merkitä se, mihin haluat eniten päästä. Kaikki tarvittavat liitteet tulee tallentaa Opintopolkuun tai toimittaa suoraan yliopistoon määräpäivään mennessä.

Yliopistot Suomessa tarjoavat laajan kirjon opintosuuntia, ja ne tunnetaan korkeatasoisesta opetuksesta ja tutkimuksesta. Suomessa on 13 yliopistoa opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa, mukaan lukien erikoistuneita laitoksia kuten Maanpuolustuskorkeakoulu. Suosituimpia yliopistokaupunkeja ovat Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio.

Jos haku ei heti tuota toivottua tulosta, voit myös harkita avoimen yliopiston kursseja parantaaksesi mahdollisuuksiasi tulevaisuudessa tai hakea uudelleen myöhemmin. Avoimen yliopiston kautta opiskeleminen antaa mahdollisuuden näyttää akateemisia valmiuksia ja voi parantaa mahdollisuuksiasi päästä haluamaasi tutkinto-ohjelmaan myöhemmin.

Mitä opiskelun jälkeen – uramahdollisuudet?

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), nykyään osa Tampereen yliopistoa, on pitkään tunnettu yhtenä Suomen johtavista teknisen alan koulutusinstituutioista. Sen tarjoama opetus ja tutkimus kattavat laajan spektrin teknologiasta ja insinööritieteistä, luoden valmistuneille opiskelijoille vankan pohjan urakehitykselle monilla eri aloilla. Tässä artikkelissa tutustumme erityisesti uramahdollisuuksiin, joita TTY:n jälkeen voi hyödyntää, erityisenä fokuksena yrittäjyys.

Opiskelun päättymisen jälkeen opiskelijalle on saattanut kertyä myös useampi laina, kuten pikalaina, joustoluotto tai kulutusluotto. Tällöin kannattaa harkita lainojen yhdistämistä, joka auttaa hallitsemaan paremmin omaa elämää ja pääsemään urahaaveissa eteenpäin. Lue aiheesta lisää: Yhdistelylainaa.fi 

Teollisuus ja Teknologia

TTY:n valmistuneet löytävät usein tiensä teollisuuden ja teknologian parista löytyviin työpaikkoihin. Yliopiston vahvat yhteydet teknologiayrityksiin ja -startupeihin tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kärjessä kulkeviin projekteihin jo opintojen aikana. Erityisesti alat, kuten koneenrakennus, sähkötekniikka, ja informaatioteknologia, ovat suosittuja urapolkuja.

Tutkimus ja Akateeminen ura

Monille TTY:n tutkinnon suorittaneille akateeminen maailma ja tutkimustyö ovat houkuttelevia vaihtoehtoja. Yliopisto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin ja tutkimukseen, mikä mahdollistaa uran tieteellisissä tutkimustehtävissä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Innovatiiviset tutkimusprojektit ja tiiviit yhteydet teollisuuteen antavat valmistuneille ainutlaatuisen ponnahduslaudan uran rakentamiseen tieteen parissa.

Yrittäjyys

Yrittäjyys on yksi merkittävimmistä urapoluista TTY:n valmistuneille. Yliopisto kannustaa opiskelijoita kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ja perustamaan omia yrityksiä. Tampereen alue on tunnettu dynaamisesta startup-ekosysteemistään, joka tarjoaa monipuolisia tukimuotoja ja verkostoitumismahdollisuuksia nuorille yrittäjille. TTY:n yrittäjyyskursseja ja -ohjelmia, kuten Y-kampus, tarjoavat opiskelijoille työkalut, resurssit ja mentoroinnin, joita tarvitaan menestyvän liikeidean kehittämiseen ja toteuttamiseen. Verkossa voi opiskeluja jälkeen toteuttaa itselle kiinnostavan verkkokaupan. Esimerkiksi hauskoja paitoja myyvän verkkokaupan. 

Julkinen Sektori ja Konsultointi

TTY:n insinöörit ja asiantuntijat ovat myös arvostettuja julkisella sektorilla, jossa he voivat hyödyntää teknistä osaamistaan yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Lisäksi monet valmistuneet suuntaavat konsultoinnin pariin, tarjoten asiantuntemustaan laajalle asiakaskunnalle eri teollisuudenaloilla.

Kansainväliset Mahdollisuudet

TTY:n valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen uraan. Teknillisen koulutuksen kansainvälinen luonne ja yliopiston globaalit yhteistyöverkostot avaavat ovia työpaikkoihin ympäri maailmaa. Yliopiston laaja alumni-verkosto ja yhteistyösopimukset ulkomaisten yliopistojen ja yritysten kanssa tarjoavat arvokkaita kontakteja ja uramahdollisuuksia ulkomailla.

Ura Kestävän Kehityksen Parissa

Ympäristötietoisuuden kasvaessa monet Tampereen teknillisen yliopiston valmistuneet ovat löytäneet urapolkuja kestävän kehityksen parissa. Insinööritieteiden sovellukset, kuten uusiutuvan energian teknologiat, jätehuollon innovaatiot ja älykkäiden kaupunkiratkaisujen kehittäminen, ovat elintärkeitä globaalien ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa. Yliopisto tarjoaa opetusta ja projekteja, jotka keskittyvät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, valmistellen opiskelijoita olemaan edelläkävijöitä tässä tärkeässä työssä.

Koulutus ja Kehittäminen

Toinen merkittävä uravaihtoehto TTY:n valmistuneille on koulutus- ja kehitystehtävät. Monet alumni päätyvät työskentelemään koulutussektorilla, opettaen seuraavan sukupolven insinöörejä ja teknologia-asiantuntijoita. Heidän asiantuntemuksensa ja kokemuksensa auttavat kehittämään opetussuunnitelmia ja pedagogisia menetelmiä, jotka vastaavat nykyaikaisen teknologiateollisuuden tarpeisiin.

Verkostoituminen ja Yhteistyö

Verkostoituminen on keskeinen osa urakehitystä, ja Tampereen teknillisen yliopiston vahvat yhteisöt tarjoavat erinomaisen pohjan tähän. Osallistuminen alumnitoimintaan, seminaareihin ja työpajoihin auttaa ylläpitämään yhteyksiä muihin alumnien ja ammattilaisten kanssa, mikä voi avata uusia uramahdollisuuksia ja edistää ammatillista kasvua.